Khóa học

Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Legal

Chuyên đề: Xem xét Hợp đồng và Xử lý Tranh chấp

Hợp đồng kinh tế giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự tồn tại, phát triển của Doanh nghiệp. Việc...

(9)
Thêm vào ưu thích
690.000₫
Xem chi tiết
Legal

Chuyên đề: Các vấn đề cốt lõi về Pháp lý Doanh nghiệp

Pháp lý có thể được coi như khung hoạt động của doanh nghiệp. Từ khi hình thành đến lúc phát triển, ...

(15)